Revize kotlů na pevná paliva

21.11.2016 08:10

 

Kdo by měl zájem o revizi kotle na pevná paliva, ať se ozve p. Kaňovi do středy

23.11.2016  a poté, podle počtu zájemců pozveme do naší obce pověřenou osobu.

 

V souvislosti se začínající topnou sezónou upozorňujeme provozovatele zdrojů na pevná

 paliva na jejich nové povinnosti. Podle zákona o ochraně ovzduší je provozovatel zdroje
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit do 31.prosince 2016

provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou. 

Nejedná se pouze o kotle, ale i o krbová kamna, případně krbové vložky.

 Pro určení povinnosti kontroly je důležitý příkon a zda je zdroj součástí ústředního vytápění.

 Tento požadavek platí jak pro občany, tak pro podnikatele provozující výše uvedené

 zdroje znečišťování ovzduší a týká se i zdrojů v rekreačních objektech. 

 

===========================================================