Sbírka pro Ukrajinu

02.03.2022 21:29

Od čtvrtku 24. 2. jsme svědky válečného konfliktu probíhajícího na Ukrajině. Téměř okamžitě se zvedla vlna solidarity, nejprve symbolické a nyní už i materiální. V Holešově je pro pomoc Ukrajině nejvhodnější poskytnutí finančních prostředků, a to např. na číslo účtu města Holešova pro veřejnou sbírku 123-3118790267/0100, variabilní symbol pro sbírku na Ukrajinu 32022. Další důležitou pomocí je nabídnutí možnosti ubytování pro občany Ukrajiny. Kontaktní osobou za město Holešov je Ing. Marie Krajcarová, tel. 724 190 786. Případně lze kontaktovat i vedení města – starostu či místostarosty. Další možnost je připojit se ke sbírce hmotné pomoci pro Ukrajinu. Holešovští skauti organizují sbírku spacáků, karimatek, dek, termoprádla, léků a dalšího zdravotnického materiálu. Dále poptávají nabité powerbanky, vojenské helmy nebo neprůstřelné vesty. Výše uvedený materiál je možné přinést od 10,00 do 18,00  hodin do skautské klubovny v suterénu budovy Finančního úřadu v ulici Pivovarská. V případě dotazů je k dispozici číslo 792 240 430.

Děkujeme všem, kteří nezůstávají lhostejní a připojují se ke sbírkám či jiné pomoci.

 

 

Případně Charita pro Ukrajinu: