Rozhlas - aktuální hlášení 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::Zveme Vás na plánovanou veřejnou schůzku s občany Količína k zahájení realizace vodovodních přípojek:

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 24.06.2019 v 17:00 ve sportovním areálu Količín.
 
Body schůzky:
- oznámení termínů realizace přípojek
- oznámení podmínek realizace vodovodních přípojek
    - obecně v návaznosti na požadavky povolení, vytyčení sítí ...
    - upozornění na požadavky záborů, nutnosti zapravení obecních pozemků při realizaci včetně zapravení chodníků
    - konkrétní požadavky na způsobu přípravy pro možnost položení potrubí a osazení vodoměru společností Vak mezi vodovodní potrubím a vodoměrnou šachtou
- dotazy občanů
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::