Rozhlas - aktuální hlášení 

 

 

 

V úterý 12. února 2019 zveme občany Količína na veřejnou schůzi s vedením města Holešova a místním osadním výborem. Začátek besedy je v 18.00 hod. v sále Hostince U Tří líp. 
Prosíme tímto občany, aby si připravili své dotazy či návrhy.