Rozhlas - aktuální hlášení 

 

Ve čtvrtek 13.6. 2019 během dne, proběhne

zapisování stavu elektroměrů od všech dodavatelů . Kdo nemáte elektroměr dostupný,

zanechte papír se stavem elektroměru na viditelném místě. 

 

 

 

Osadní výbor v količíně  u příležitosti  1. Výročí  vysvěcení zvonu 

si vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na přátelské setkání  u  zvonu

 v pátek 14. 6. 2019 od 18:00 hodin u zvonice

   

 Pro všechny je připraveno občerstevení zdarma, přijďte se pobavit. 

 těšíme  se  na  vás 


 Upozorňujme občany, že vzniklo další, již třetí stanoviště na tříděný odpad. Tříděný odpad můžete nově odkládat do barevných kontejnerů také u zahradnictví v Količíně směrem na Pravčice. Zároveň žádame občany, aby udržovaly kolem kontejnerů pořádek a nevhazovali, nebo nenechávali kolem kontejneru jiné věci, než které tam patří.