OSADNÍ VÝBOR  KOLIČÍN

                       2023 - 2027

 
 
PŘEDSEDKYNĚ:
 
 
                         Iva Marková, 41 let   
          
Zaměstnání: Vydona s.r.o. Pravčice, 
                       - seřizovačka

 

Náplň práce: komunikace s MěÚ Holešov

                       kultura, správce budovy OV - posilovna,

                       údržba obecního parku


Email: markoviv@centrum.cz

 

 

 

 

 

ČLENOVÉ:

 

       Radovan Kaňa, 44 let   

          
Zaměstnání: ANC Components Zlín, nástrojař
 
Náplň práce:  - kultura, místní rozhlas, webové stránky obce
                         multifunkční hřiště , sportovní areál

                      

Email: radakana@seznam.cz

 

   Vladimír Hudousek, 42 let

 

Zaměstnání: obchodní zástupce

Náplň práce: 

Email: hudousek.vladimir@seznam.cz

 

  Jiří Kolář, 35 let

 

Zaměstnání: obchodní referent

Náplň práce:

Email: Kolar.Jiri@seznam.cz

 
 

  Karel Raclavský, 30 let

 

Zaměstnání: manažer

Náplň práce: 

Email: RaclavskyK@seznam.cz

  

  Gabriela Nesvadbová, 49 let

                             

Zaměstnání: Úřad práce ČR, pracovník trhu práce, monitoring.

Náplň práce: kultura, správce budovy OV - posilovna

                       obecní rozhlas

Email: G.Nesvadbova@seznam.cz

 

   Michal Kubík, 37 let

 

Zaměstnání: automechanik, starosta SDH

Náplň práce: 

Email: kubajsz@centrum.cz

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

Osadní výbor  2019 - 2023

 

Předseda osadního výboru:  Radovan Kaňa                                                                                        

členové: Ing. Fuksová Marta

                     Marek Tomáš

                     Marek Daniel

             Ing. Hašková Veronika

                     Marková Iva

                    Nesvadbová Gabriela

 

________________________________________

Osadní výbor  2015 - 2019

Předseda osadního výboru:  Radovan Kaňa                                                                                        

členové: Ing. Fuksová Marta

               Bc. Zeman Ľubomír

                     Marek Daniel

                     Marková Iva

                     Školoud Zdeněk

 

Osadní výbor je iniciativní a poradní orgán zastupitelstva města.

Je prodlouženou rukou města vzhledem k dění  v místní části.

Úkolem členů osadního výboru je:

: spolupráce se zastupitelstvem města a úředníky jednotlivých odborů

: OV předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

: vyjadřuje se k návrhům a připomínkám předkládanými zastupitelstvu obce k rozhodnutí a předkládanými občany obce

: zajištění chodu obce po stránce údržby (zeleně, veřejných prostor, osvětlení, atd,…)

: s pověřením úředníků města zajišťuje povinnosti související s jednotlivými odbory

: stará se o kulturní a společenskou činnost v obci

: stará se o majetek obce

: zajišťuje přípravu podkladů dění v obci a následné zapracování do kroniky

: informovanost občanům (místní rozhlas, webové stránky)

 

              

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )