Osadní výbor  2015 - 2019

 

 

Předseda osadního výboru:  Radovan Kaňa     /mob. 732 812 937/

                                             - komunikace s MěÚ Holešov

                                             - webové stránky, rozhlas, kultura

                                             - budova OV

 

členové: Ing. Fuksová Marta - webové stránky,kulturní památky

               Bc. Zeman Ľubomír - opravy a udržováni

                     Marek Daniel - opravy a udržování

                     Marková Iva - kulturní památky, dětské hřiště,kultura

                     Školoud Zdeněk -  životní prostředí, zeleň, myslivost

 

 

Schůze OV v úterý  7.2. v 18:00 hodin 

Osadní výbor je iniciativní a poradní orgán zastupitelstva města.

Je prodlouženou rukou města vzhledem k dění  v místní části.

Úkolem členů osadního výboru je:

: spolupráce se zastupitelstvem města a úředníky jednotlivých odborů

: OV předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

: vyjadřuje se k návrhům a připomínkám předkládanými zastupitelstvu obce k rozhodnutí a předkládanými občany obce

: zajištění chodu obce po stránce údržby (zeleně, veřejných prostor, osvětlení, atd,…)

: s pověřením úředníků města zajišťuje povinnosti související s jednotlivými odbory

: stará se o kulturní a společenskou činnost v obci

: stará se o majetek obce

: zajišťuje přípravu podkladů dění v obci a následné zapracování do kroniky

: informovanost občanům (místní rozhlas, webové stránky)