OSADNÍ VÝBOR  KOLIČÍN

                       2019 - 2023

 
 
PŘEDSEDA:
 
      Radovan Kaňa, 42 let   
          
Zaměstnání: ANC Components Zlín, nástrojař
 
Náplň práce:  - komunikace s MěÚ Holešov

                       - kultura, místní rozhlas, webové stránky obce

                       - budova OV, multifunkční hřiště

Email: radakana@seznam.cz

 

 

ČLENOVÉ:

 

   Ing. Marta Fuksová, 47 let

 

Zaměstnání: Městská policie Kroměříž

                      Okresní soud Kroměříž, přísedící soudce

Náplň práce: webové stránky obce, místní rozhlas,

                       kultura, údržba obecního parku

Email: MFuksova@seznam.cz

 

   Daniel Marek, 42 let

 

Zaměstnání: OSVČ, autodoprava

Náplň práce: opravy a údržba, správce sportovní areál

Email: danielmarek@atlas.cz

 

 

  Tomáš Marek, 44 let

 

Zaměstnání: Barum Continental, provozní zámečník

Náplň práce: opravy a údržba, sečení zeleně,

                       veřejné osvětlení


 

  Iva Marková, 39 let

 

Zaměstnání: Elko ep, pracovnice vývoje

Náplň práce: kultura, správce budovy OV - posilovna,

                       údržba obecního parku

Email: markoviv@centrum.cz

  

  Gabriela Nesvadbová, 46 let

                             

Zaměstnání: Úřad práce ČR, pracovník trhu práce, monitoring.

Náplň práce: kultura, správce budovy OV - posilovna

Email: G.Nesvadbova@seznam.cz

 

   Ing. Veronika Očadlíková, 29 let

 

Zaměstnání: NWT a.s., HR manažer

Náplň práce: kultura, zápisy OV

Email: Ocadlikovav@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

Osadní výbor  2015 - 2019

Předseda osadního výboru:  Radovan Kaňa                                                                                        

členové: Ing. Fuksová Marta

               Bc. Zeman Ľubomír

                     Marek Daniel

                     Marková Iva

                     Školoud Zdeněk

 

Osadní výbor je iniciativní a poradní orgán zastupitelstva města.

Je prodlouženou rukou města vzhledem k dění  v místní části.

Úkolem členů osadního výboru je:

: spolupráce se zastupitelstvem města a úředníky jednotlivých odborů

: OV předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

: vyjadřuje se k návrhům a připomínkám předkládanými zastupitelstvu obce k rozhodnutí a předkládanými občany obce

: zajištění chodu obce po stránce údržby (zeleně, veřejných prostor, osvětlení, atd,…)

: s pověřením úředníků města zajišťuje povinnosti související s jednotlivými odbory

: stará se o kulturní a společenskou činnost v obci

: stará se o majetek obce

: zajišťuje přípravu podkladů dění v obci a následné zapracování do kroniky

: informovanost občanům (místní rozhlas, webové stránky)