Jak si zarezervovat termín na multifunkční hřiště a sportovní areál

 

Hřiště i sportovní areál je možné si zamluvit  buď osobně u p. Kaňe, č.p. 143, nebo telefonicky,

nebo sms na čísle 732 812 937, e-mail: radakana@seznam.cz

 

Váš termín bude zapsán do kalendáře obsazenosti, který najdete na úvodní straně webových stránek www.obec-kolicin.cz , nebo v sekci multifunkční hřiště a sportovní areál, kde naleznete i řád hřiště a sport. areálu.

 

Sms zprávou vám bude termín potvrzen a zároveň Vám bude napsáno, u koho ze zastupitelů OV si můžete vyzvednout klíče.

 

Pro občany Količína je vstup na hřiště ZDARMA.

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

PROVOZNÍ  ŘÁD

VÍCEÚČELOVÉHO  HŘIŠTĚ  KOLIČÍN

 

Majitel a provozovatel: Holešov, místní část Količín,

e-mail: kolicin@centrum.cz

 

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště

na tel. č: 732 812 937 u pana Kaně

 

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!

Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto

provozního řádu!

Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.

 

 

 Provozní podmínky :

 

 

o    Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.

o    Dětem mladším 18 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

o    Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.

o    Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.

o    V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

 

V areálu hřiště je dále zakázáno :

 

 

o    kouřit v celém prostoru hřiště,

o    konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,

o    odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,

o    odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,

o    poškozovat zařízení areálu a zeleň,

o    vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,

o    používat otevřený oheň,

o    manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,

o    přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,

o    lézt po konstrukcích, sítích apod.,

o    přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,

o    narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,

o    vodit psy a jiná zvířata na hřiště,

o    provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí,

 

 

 

 

o    Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.

o    Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.

o    Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hříště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.

o    Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.

o    Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

 

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )