Africký mor prasat

11.01.2018 15:49

 

 

Státní veterinární správa vydala v souvislosti s šířícím se AMP nařízení, které ukládá za povinnost všem chovatelům domácích prasat nahlásit příslušné obci nejpozději do 31.01.2018 informace o počtu chovaných kusů, místě chovu, kontaktní údaje chovatele, případně registrační číslo chovu. Přesnější podrobnosti sdělí pracovníci oddělení životního prostředí Městského úřadu Holešov.

Tel.: 573 521 406 

Mail: kamil.horak@holesov.cz

Kamil Horák