Anketa pro občany Količína

 

Vážení spoluobčané,

Osadní výbor Količín se na Vás obrací s žádostí o spolupráci – vyplnění krátké ankety. Svým názorem vyjádřeným v dotazníku můžete ovlivnit jak a jakým směrem se bude obec v budoucnosti rozvíjet.

Cíl ankety

Vaše názory budou po vyhodnocení zapracovány do rozvojového dokumentu obce. Tento dokument je důležitý pro všechny samosprávy, neboť otevírá cestu k dalším dotačním zdrojům, které mohou být účelněji využity. Dokument však zejména monitoruje stav obce, zdůrazňuje pozitivní i negativní faktory, které mají (nebo budou mít) na kvalitu života v obci nezanedbatelný vliv.

  • Vyplněný anketní lístek můžete předat kterémukoli členu osadního výboru nebo vhodit do schránky obce na adrese Količín č.p.93. (Obecní dům) nejpozději do 14.4.2024. Anketa poběží od 1.4.2024 do 14.4.2024. Informace také naleznete na webových stránkách obce www.obec-kolicin.cz. Po skončení ankety budete informováni o jejích výsledcích. Vše zůstává anonymní, kontakt na Vás je o Vaší dobrovolnosti.

Děkujeme Vám za Vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění anketního lístku.

Osadní výbor Količín

Anketní lístky dostanou všichni občané vytištěný do svých schránek v měsíčníku Holešovsko

Kdo nenajde anketní formulář ve své schrance, může si stáhnout zde: Anketa.pdf (64853)

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )