Doplnění informací

13.07.2021 22:52

 K provádění vodovodních přípojek byl dohodnut následující postup: 

dodavatel v rámci stavby bude realizovat provedení odboček (navrtávacích pasů) 

-  nejprve budou provedeny odbočky v komunikacích s tím, že dotčeným majitelům nemovitostí bude předem oznámeno, kdy budou odbočky provedeny, aby v návaznosti na provedení odbočky mohlo být provedeno potrubí vodovodní přípojky po vodoměrnou šachtu, kde bude následně provozovatelem vodovodu osazen vodoměr (provedení vodovodních přípojek je v režii majitelů nemovitostí)