Důležité kontakty

14.09.2020 22:25

Dotazy či připomínky ke stavbě vodovodu:

 

Adresář stavby

„Vodovod Količín“

jméno

společnost

e-mail

Stanislav Julíček

Město Holešov

stanislav.julicek@holesov.cz

tel.: 602 519 229

Nikola Hradilová

Město Holešov

nikola.hradilova@holesov.cz

tel.:603 329 367

Milan Roubalík

Město Holešov

milan.roubalík@holesov.cz

tel.: 604 670 172

Radovan Kaňa

Město Holešov - Količín

radakana@seznam.cz

tel. 732 812 937

Petr Vedra

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.

petr.vedra@vak-km.cz

tel.: 724 918 791

Radek Šidla

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.

radek.sidla@vak-km.cz

tel.: 725 720 094

Josef Fedor

VHS Javorník – CZ s.r.o.

fedor@vhsjavor.cz

tel.: 603 154 783

Stanislav Haslík

VHS Javorník – CZ s.r.o.

tel.: 605 251 208

Zbyněk Cupák

TDS + BOZP

mail@cupak.eu

tel.: 731 158 559