ELEKTRICKÉ VEDENÍ - Rozšíření distribuční soustavy

 

V minulém týdnu proběhla schůzka s projektantem společnosti Eg.d.,

kterým jsem byla oslovena k diskusi o  posílení a rozšíření distribuční

soustavy elektřiny  v obci. 

Řešením byla část ulice od obecního parčíku ve směru k sportovnímu areálu.

 

Tento směr energie ven z obce, který byl již v předchozích letech vypracován

a schválen byl projektantem zamítnut. Tok energie v současné době v obci

není dostačující.

 

 Bylo nutné, společně najít jinou variantu.

 -  Přívod sítě do obce, vedeno ze sloupu na poli za hřištěm

 -  V rohové části sport. areálu, zděná trafostanice o rozměru  cca 2,8x3m       

 -  Z trafostanice, síť vedena do obce kabelem v zemi

 -  Dojde k odstranění nadzemních sloupů k parčíku v obci

 -  V této části obce nové veřejné osvětlení, které povede kabelem v zemi

 - Celkové posílení elektřiny v obci

 

Návrh projektanta byl následně prezentován na mimořádné schůzce

ostatním členům OV.   Návrh byl odsouhlasen.

 

Projekt bude během roku vypracován a předložen ke schválení.

Předpokládaná realizace – jaro 2024.    

          

                            M. Fuksová

 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )