Havárie a odstávka vody

14.11.2022 13:58

VaK Kroměříž a.s. dává na vědomí, že z důvodu havárie na přivaděči bude přerušena dodávka pitné vody do naší obce dnes 14.11. od 13 hodin 

do 15.11. 15 hodin. Náhradní cisterna s vodou bude umístěna u informační tabule. Společnost VaK a.s. se omlouvá za případné problémy.