Hodové slavnosti v Količíně

 

 

 

Na dny 1. – 3. září „padly“ v Količíně hody. Slaví se zde hody na Anděla strážného a v tomto termínu, jako každoročně, na svátek našeho patrona hodujeme. Letos však doslova „padly“ hody na tento termín ve formě dešťových kapek. V době naplánovaných společenských zábav a setkání se obloha zatáhla a pořadatelé sklopili oči ke svým telefonům a urputně hledali meteoradar, který svede mraky, jdoucí nad Količín, jiným směrem. Nenašli… V páteční večer, který je klasicky na hody zasvěcen kapele Press rock, se se smutným tónem pořadatelé usnesli, že zábava bude zrušena. Všem příznivcům a natěšeným fanouškům kapely se radost ze skvěle naplánovaného večera změnila v prázdnotu volného pátku. Do sobotního rána jsme vkročili s opatrně vykukujícím sluncem zpoza mraků. Lákali jsme jej všemi silami, anebo možná přemlouvali, ať v sobotu spí a plno síly vyjde nad námi v neděli. Po zatažené, ale příjemné sobotě jsme se opět probudili do smutného, deštivého dne. Avšak neházeli jsme flintu do žita a snažili se zachovat program v rámci možností upraven deštivému počasí. V 9.00 hodin ráno procházela Količínem dechová hudba, která byla budíčkem pro ty, kterým se tak dobře spalo při klapání dešťových kapek do parapetů. Chlapci muzikanti byli promočeni, ale s našim obdivem dědinu obešli celou. Hodová mše svatá byla plánována na 10.30 hodin v obecním parčíku. Proudy z nebe slábly na provázky, až z nich byly nitě a nakonec zmizely úplně. Anděl strážný si přál hojnou účast na mši. Je to jasné, vyčistil to nebe pro nás. I když byla účast méně hojná, široký zástup hasičů a zástupců města pochodujících od zbrojnice znamenal, že se počasí nepoddáme a prožijeme slavnosti tak, jak to bude jen možné. Sbor Rymické scholy a muzikanti dechové hudby svým doprovodem povznesli mši tóny linoucími se z nástrojů a zvučných hlasů až k Andělu strážnému tam nejvýše. Vyšlo to a přesunuli jsme se do sále hostince U Tří líp, kde se po mši konal slavnostní oběd. Koláčky na stolech, které pekly místní ženy, utvořily sladkou tečku za poledním pohoštěním. Proběhly závěrečné organizační úkony tak, aby hodové slavnosti místo ve sportovním areálu, mohly vesele proběhnout v sále hostince. Zpěvačky a kapelníci z dechové hudby Zdounečanka nám rozzářili tváře, když s úsměvem pokynuli k tomu, že ve čtyřech spolu s muzikanty z dechové hudby obšťastní hosty svými výkony v tomto namíchaném složení. Zábava byla skvělá. Příroda si naplánovala omytí své suché tváře na tyto dny. Když jsme se s touto myšlenkou smířili, dali hlavy dohromady a ve snaze neupadnutí hodového víkendu s kapkami deště k zemi, jsme se snažili povznést slávu a radost do vlhkosti těchto dnů. Snad se nám to podařilo a hody 2017 se zapíšou do kroniky trochu s jiným scénářem.

 

Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli a všem co přišli na hodové slavnosti a osobně se účastnili

 

.Foto:  obeckolicin.rajce.idnes.cz/Hody_2017/

 

 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )