Hodový sobotní filmový večer

30.08.2022 08:39

 

Osadní výbor v Količíně si Vás dovoluje pozvat 

   na poslední srpnový hodový filmový večer,

     tentokrát v sobotu.

                                              

       sobota -  3. 9. 2022 - 20:00 hod.

  ====DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA====

     
      

   

    Promítání proběhne v obecním parčíku pod lípou. 

       Vezměte si vlastní křesílka k sednutí či deku, 

         každý divák si zajištuje vlastní posezení.

 

         OBČERSTVENÍ  V MÍSTNÍ HOSPŮDCE :))

                     

     Akce se koná pouze za příznivého počasí !!!!!!