INFORMACE - AUTOBUSOVÁ LINKA - Holešov - Količín - Přerov

18.01.2019 04:22

Doplnění informace.

 

Na webových stránkách obce bylo zde na konci roku zveřejněna informace

o posílení autobusové dopravy ve směru Holešov - Količín - Přerov a zpět.

Jedná se o vyjádření koordinátora Zlínského kraje. V současnosti Zlínský

kraj  vypisuje nové výběrové řízení na dopravce autobusů, kdy součástí této

smlouvy bude i nový JÍZDNÍ ŘÁD.

U zveřejnění této informace došlo k informačnímu šumu.

Posílení dopravy do naší obce by tedy mělo začít až k datu  1.12.2019

 

 

Současné odjezdy všech  autobusů z Holešova naleznete viz. odkaz

jízdní řád Holešov.PDF (245925)