Informace k plánovaným měřickým pracem

28.03.2023 23:23

 

V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v našem katastrálním území je nutné v nadcházejícím období přibližně od 30.3.2023 do 29.3.2024 v závislosti na počasíuskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, tak jako při minulém měření, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat, nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případně jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců. 

Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokážou služebním průkazem. 

S jednotlivými vlastníky se pak budu na konkrétní termín zaměření domlouvat buď telefonicky nebo osobně na místě.