Informace k přípojkám

21.09.2020 22:48

Kdyby někdo s občanů nemohl nálézt projektovou dokumentaci k přípojkám co byla zaslána od prejektantů přímo na vaší adresu, dejte mi vědět a pošleme Vám na e- mailovou adresu kopii této dokumentace. Dále připomínáme, že kdo si nevyzvedl žádost o zřízení vodovodní přípojky na schůzce, která se konala 8.9. v sále hostince, může si jí vyzvednout u p. Kani na č.p. 143. Jak přesně žádost vyplnit, naleznete na našich webovýžch stránkách. Žádosti pak zase odevzdávejte v průběhu měsíce u p.Kani do poštovní schránky na č.p.143.