Vélký úspěch v soutěži Karel IV. očima dětí

28.06.2016 23:50

Studentka 1.ročníku Petra Habrová z Količína zazářila v celostátní výtvarné soutěži

Karel IV. očima dětí pořádané k příležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.

Soutěže se zúčastnilo téměř 10 000 dětí převážně z České republiky, 

ale zapojila se i řada našich krajanských spolků v zahraničí a některé zahraniční školy. 

Ze zahraničí doputovaly obrázky a výtvarné práce z Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, 

Brazílie, Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nového Zélandu, 

Saúdské Arábie, Slovenska, Ukrajiny, USA nebo Švýcarska.

 

Kombinované a jiné techniky

1. cena: Kateřina Vašutová, SUŠ Poděbradova, Ostrava

2. cena: Marie Fabiánová, Gymnázium Trhové Sviny 

3. cena: Petra Habrová, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

 

Oceněná Petra si přijela dne 16.6. 2016 do Prahy osobně vyzvednout diplom 

a užít si slavnostní atmosféru bzávěrečného vyhodnocení soutěže spojenou 

s vernisáží oceněných prací, které svou přítomností zaštítila samotná 

ministryně školství Kateřina Valachová.

 

Petře k tomuto výjmečnému úspěchu a reprezentaci naší obce, jménem 

obecního výboru blahopřejeme :-)