Na návrh záplavového území Rusavy se snesla tvrdá kritika

11.11.2015 15:36

 

Týdeník Kroměřížska


Region (pm) – Nesouhlasné reakce vyvolal mezi dotčenými městy a obcemi
návrh záplavového území řeky Rusavy. Například záplavová zóna v Hulíně 
by se měla dotýkat i míst, která dříve nezasáhly ani povodně 
v roce 2010 či 1997. Není proto divu, že Zlínský kraj, který návrh obcím zaslal,
musel přijímat řadu námitek.„Návrh významně zasahuje do některých staveb
a určitě by se dotkl i staveb budoucích,“ řekl starosta Hulína Roman Hoza.
Rázně se k návrhu staví také jeho kolega z Holešova Rudolf Seifert. 
„Celý katastr místní části Količín měl být podle návrhu v záplavovém území. 
To znamená, že by tam už nikdo nemohl nic postavit. 
Proti tomu se město ohradilo,“ uvedl.
A ohradily se také nedaleké Pravčice. Kritizovaný návrh vypracovalo Povodí Moravy.
Podnik se kritice brání s tím, že zpřesnění zákresu rozlivu stoleté a dvacetileté 
povodně a aktivní zóny v zástavbě Pravčic a Hulína provedl už v červnu,
nově se do něj zahrnuly i přítoky Rymický potok a Roštěnka.
„Přítoky v případě povodní na Rusavě nebudou mít možnost odtékat a způsobí
zaplavení příbřežních pozemků. Tato situace nastávala i při povodních
v letech 1997 a 2010. Z tohoto důvodu bylo toto území zahrnuto do záplavové
zóny Rusavy,“řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. 
Mluvčí Zlínskéhokraje Jan Vandík k tomu poznamenal, že hodnota stoletého
průtoku v Rusavě nad zaústěním do Moravy se v období 
od roku 1997 do roku2013 zvýšila zhrubao 17 procent, 
proto je prý větší i rozsah plochy,která může být při povodni zaplavena vodou.
 Připomínkami obcí se však kompetentníorgány jistě ještě budou zabývat.
 
 

Kontakt

Osadní výbor Količín

Předsedkyně Osadního výboru
Iva Marková
tel. 605 578 872

Správci sítě: mfuksova@seznam.cz
radakana@seznam.cz

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )