Na návrh záplavového území Rusavy se snesla tvrdá kritika

 

Týdeník Kroměřížska


Region (pm) – Nesouhlasné reakce vyvolal mezi dotčenými městy a obcemi
návrh záplavového území řeky Rusavy. Například záplavová zóna v Hulíně 
by se měla dotýkat i míst, která dříve nezasáhly ani povodně 
v roce 2010 či 1997. Není proto divu, že Zlínský kraj, který návrh obcím zaslal,
musel přijímat řadu námitek.„Návrh významně zasahuje do některých staveb
a určitě by se dotkl i staveb budoucích,“ řekl starosta Hulína Roman Hoza.
Rázně se k návrhu staví také jeho kolega z Holešova Rudolf Seifert. 
„Celý katastr místní části Količín měl být podle návrhu v záplavovém území. 
To znamená, že by tam už nikdo nemohl nic postavit. 
Proti tomu se město ohradilo,“ uvedl.
A ohradily se také nedaleké Pravčice. Kritizovaný návrh vypracovalo Povodí Moravy.
Podnik se kritice brání s tím, že zpřesnění zákresu rozlivu stoleté a dvacetileté 
povodně a aktivní zóny v zástavbě Pravčic a Hulína provedl už v červnu,
nově se do něj zahrnuly i přítoky Rymický potok a Roštěnka.
„Přítoky v případě povodní na Rusavě nebudou mít možnost odtékat a způsobí
zaplavení příbřežních pozemků. Tato situace nastávala i při povodních
v letech 1997 a 2010. Z tohoto důvodu bylo toto území zahrnuto do záplavové
zóny Rusavy,“řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. 
Mluvčí Zlínskéhokraje Jan Vandík k tomu poznamenal, že hodnota stoletého
průtoku v Rusavě nad zaústěním do Moravy se v období 
od roku 1997 do roku2013 zvýšila zhrubao 17 procent, 
proto je prý větší i rozsah plochy,která může být při povodni zaplavena vodou.
 Připomínkami obcí se však kompetentníorgány jistě ještě budou zabývat.
 
 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )