NÁVRH OPATŘENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ KOLIČÍN - TOK RUSAVA

20.10.2015 05:28

 

Důležitá informace týkající se naší obce k vyjádření se

do záplavové oblasti toku Rusava, kdy může dojít

ke znehodnocení pozemků a nemovitostí v naší obci.

 

Předseda OV:  obracím se na Vás s prosbou, aby jste se pokud máte zájem

 osobně za sebe, nebo za firmu  vyjádřili dopisem, že nesouhlasíte

s  povodňovým plánem do kterého nás jako obec zahrnuli.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: viz. odkaz

Navrh_OOP_ZU_Rusava.pdf (326135) 

 

MAPA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ TOKU RUSAVA: viz. odkaz

az-2-rusava-09-2015.pdf (2524479)

 

Posílám návrh připomínek, které je možné podat k záplavovému území.

Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Připomínky je třeba

podat nejpozději do 23.10. (tzn. doručit) ke Krajskému úřadu Zlínského

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř.T.Bati 21, 760 01 Zlín.

 

Úvod dopisu může vypadat např. takto:

Uplatňujeme připomínky k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení

Záplavového území toku Rusava v km 0,000 - 18,140 včetně vymezení aktivní

zóny pod č.j. KZUL 56948/2015 ze dne 16.9.2015:

 

Potom se uvedou připomínky, příp. jaké konkrétní zájmy či práva mohou

být dotčeny vymezením záplavového území, např:

- znehodnocení nemovitostí -tj. sníží se tržní cena pozemků a staveb v záplavovém

  území

- zdražení, příp. úplně znemožnění pojištění nemovitostí v záplavovém území

- u nové výstavby zdražení projektové dokumentace a prodloužení projektové

   přípravy, vzhledem   k nutnosti posouzení každé plánované výstavby s ohledem

   na ovlivnění odtokových poměrů

- v mapových podkladech není zakreslena povodeň z roku 1997 pro srovnání, zda

   návrh odpovídá    skutečnosti, která v minulosti nastala - od té doby nebyl Količín

    zaplaven v takovém rozsahu

- samozřejmě pokud by Vás cokoliv ještě napadlo tak můžete dopsat vlastními slovy

 
Děkuji za spolupráci
--
S pozdravem Radovan Kaňa, Količín 143

předseda OV Količín
tel.732 812 937