Objednávky na kompostéry - 2. kolo

28.07.2016 21:51

 

Sestavujeme seznamy zájemců o zahradní kompostéry o objemu 800 l.- 2. kolo

Občané Količína, kteří zde mají trvalé bydliště, v případě zájmu mohou napsat na email: kolicin@centrum.cz


Zájemce nahlásí následující údaje: jméno, adresu, datum narození, pozemek, na kterém bude kompostér umístěn (musí být ve vlastnictví  zájemce), 

e-mailovou adresu a  telefonní číslo. O kompostér je možné požádat v termínu do 31.7.2016.  Prosím o zapsání e-mailové adresy i tel. čísla. Pokud někdo nemá e-mailovou adresu, ať uvede adresu např. svého manžela, manželky,  dětí… Na tuto adresu pak bude zaslán návrh smlouvy.