Otevření silnice přes Rymice

25.09.2018 05:08

 

Předpokládaný termín otevření silničního průtahu přes Rymice do zkušebního provozu je stanoven na pondělí 1.10.2018. Tento termín musí ještě potvrdit Dopravní inspektorát Policie ČR a stavební úřad. Do té doby budou probíhat terénní úpravy, dodláždění vjezdů, malování vodorovného dopravního značení a umísťování dopravních značek. Po schválení otevření budou občané včas informováni o autobusové dopravě - navrácení k původním zastávkám a trasám