Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému náhlednutí

07.03.2016 23:35

 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Količín – mimo zastavěnou část, tedy tzv.  extravilán , obce Holešov je předložen k veřejnému nahlédnutí s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu a  to v budově Katastrálního pracoviště v Holešově, v místnosti pro poskytování informací ve dnech 29.2. až 11.3. 2016 vždy v otevíracích hodinách, tedy v úterý, ve čtvrtek a v pátek  od 8,00 do 15,00 hodin, v pondělí a ve středu až do 17,00 hodin.