Oznámení o ukončení ordinace MUDr. Heleny Zimákové

07.06.2016 22:30

 

MUDr. Helena Zimáková oznamuje. že s účinností ke dni 30. června 2016

ruší registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři,

mohou pacienti podávat do 30. června 2016 na adrese: 

Palackého 972, Holešov, telefon 573394006. Po tomto datu bude nepředaná

zdravotnická dokumentace uložena na Krajském úřadu Zlínského kraje,

odboru zdravotnictví.

Na uvolněné místo všeobecného praktického lékaře, bylo vypsáno výběrové řízení.