POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

22.09.2019 21:50

 

INFORMACE  - PRO MAJITELE PSŮ

 

 

Podle novely veterinárního zákona platné od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

Od 1. ledna 2020 tedy očkování proti vzteklině nebude úředně platné u psa bez mikročipu /to může být problém, pokud Váš pes poraní člověka/.

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Majitel je povinen uvést číslo čipu v očkovacím průkazu.

Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty.

Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.

 

Kompletní cena čipování včetně čipu je cca 300 Kč

 

Letak-Povinne-oznacovani-psu.pdf (254633)