PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ 2016

19.01.2016 15:30

 

 
 
 

 

 19.1. od 15:30 v místnosti MŠ - schůzka s rodiči, kteří budou žádat o přijetí do MŠ

                   16:00 - informativní schůzka rodičů dětí v MŠ

                   17:00 - informativní schůzka k zápisu do 1.třídy, možnost prohlídka školy

 

26.1. od 15:00 -18:00 - přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání - ředitelna, 

             zápis do 1.třídy - v patře ZŠ

 

                                                                          Mgr. Hana Pátková, ŘŠ                                          r.k.