ŘEDITELSKÉ VOLNO ZŠ A MŠ RYMICE

07.06.2016 11:12

 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude provoz mateřské školy od pondělí 27.6.2016 do středy 31.8.2016 z organizačních a technických důvodů přerušen (rekonstrukce sanitárního zařízení, přístavba školy).

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji od pondělí 27.6.2016 do pátku 30.6.2016 z organizačních a technických důvodů ředitelské volno (rekonstrukce sanitárního zařízení, přístavba školy).

Mgr. Hana Pátková, řed.školy