Rekonstrukce silnice II/490 v Rymicích

 

V úterý 3. dubna 2018 začne plánovaná rekonstrukce hlavní silnice v naší obci od počátku po konec zastavěného území, spočívající v odstranění vrchní asfaltové vrstvy, výměně a doplnění podkladních vrstev, výměně obrubníků. Součástí stavby bude také úprava trasy a výměna kanalizace v úseku od mostu na Rymickém potoku po kanalizační šachtu před domem č.p. 70.  Práce na komunikaci a mostu bude pro Ředitelství silnic Zlínského kraje provádět firma Inženýrské stavby Brno, spol s r.o. Obec Rymice hradí výměnu obrub a úpravu vjezdů. Tyto práce bude provádět holešovská firma PSM plus s.r.o. Firmu na kanalizační zakázku, kterou bude taktéž hradit Obec Rymice, v současné době vybíráme. Stavební firmy budou mít na parkovišti pod tvrzí skládku materiálu a svoje zázemí, dbejte prosím v této části obce zvýšené opatrnosti. Řidiči kamionů zvyklí parkovat přes víkend svoje stroje na tomto parkovišti musí parkovat jinde, například u hřbitova či po domluvě na zemědělské farmě. Kolotoče v době hodů budou letos umístěny vedle fotbalových kabin u hřiště.

Stavební práce budou probíhat ve 2 etapách.

  1. Od 3.4.2018 do 31.8.2018 se bude pracovat na úseku od zastávky „Přerovská“ na Nivě po konec obce směrem na Holešov. Stavební firma začne nejdříve pracovat na výměně mostní konstrukce, postupně se práce budou rozšiřovat i na ostatní část tohoto úseku. Doprava v tomto úseku bude dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ a „Slepá ulice“ zcela uzavřena jak ze strany od zastávky „Přerovská“ na Nivě, tak i ve Všetulích před odbočkou od nově zrekonstruované komunikace „6. května“. Občané bydlící v rekonstruovaném úseku se musí o automobilové přístupnosti na své pozemky domlouvat přímo se stavbyvedoucím. V případě potřeby parkování využijte příkopu podél komunikace pod tvrzí naproti ohradníku pro ovce a také travnaté plochy v rohu u tvrze. Objízdná trasa pro vozidla do 6 tun a autobusy povede přes Količín. Vozidla nad 6 tun musí využít trasu přes Hulín, Břest, Němčice. V době úplné uzavírky od 3.4. do 31.8.2018 nebudou autobusy vůbec zastavovat na zastávce na Nivě. Všechny autobusové linky budou v tuto dobu zastavovat pouze na zastávce u kostela „Náves“ a jezdit budou přes Količín. Počítejte proto u některých spojů s prodloužením jízdní doby o cca 5 minut.
  2. Od 1.9. do 31.10.2018 budou práce probíhat od zastávky „Přerovská“ na Nivě po konec obce směrem na Přerov. Práce budou probíhat už za plného provozu, doprava bude řízena pomocí semaforů. Autobusy v tuto dobu už budou jezdit po svých obvyklých trasách a budou zastavovat na obou rymických zastávkách. Občané parkující vozidla v této lokalitě před svými domy, budou muset parkovat ve svých zahradách. Řidiči, kteří přístup do zahrad nemají, budou muset vozidla parkovat v obci.

 

 

 

 

 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )