Sběr biologicky rozložitelného odpadu

06.11.2018 14:43

 

Technické služby města Holešova provedou v naší obci v sobotu 10.11.2018 

před obecním domem od 8.00 do 8.30 hod. 

sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek 

(tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).
 

Upozorňujeme, že ve sbíraném odpadu nesmí být kamení. 

Jiný odpad svážen nebude - občané jej mohou odevzdat ve sběrném dvoře 

v Holešově,ulice Květná.