Sběr odpadu ze zahrádek

30.10.2015 00:26

 

Technické služby města Holešova provedou v naší obci v sobotu 7.11.2015 

před budovou osadního výboru od 8.00 do 8.30 hod. 

sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek 

(tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).
 

Upozorňujeme, že ve sbíraném odpadu nesmí být kamení. 

Jiný odpad svážen nebude - občané jej mohou odevzdat ve sběrném dvoře 

v Holešově,ulice Květná.

                                                                                                     R.K.