Sběr odpadu ze zahrádek

11.04.2016 18:09

Technické služby města Holešova provedou v naší obci v sobotu 16.04.2016 

u hasičské zbrojnice  od 8.00 do 8.30 hod. 

sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek 

(tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).
 

Upozorňujeme, že ve sbíraném odpadu nesmí být kamení. 

Jiný odpad svážen nebude - občané jej mohou odevzdat ve sběrném dvoře 

v Holešově,ulice Květná.