SBĚR ODPADU ZE ZAHRÁDEK

07.11.2016 16:54

 

 

Technické služby města Holešova provedou v naší obci v sobotu 12.11.2016 

před budovou osadního výboru od 8.00 do 8.30 hod. 

sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek 

(tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).
 

Upozorňujeme, že ve sbíraném odpadu nesmí být kamení !!!

Jiný odpad svážen nebude - občané jej mohou odevzdat ve sběrném dvoře 

v Holešově,ulice Květná.