SBĚR ODPADU ZE ZAHRÁDEK

01.11.2017 08:25

 

Technické služby města Holešova provedou v naší obci v sobotu 11.11.2017 

před obecním domem ( osadní výbor ) od 8.00 do 8.30 hod. 

sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek 

(tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).
 

Upozorňujeme, že ve sbíraném odpadu nesmí být kamení !!!

Jiný odpad svážen nebude - občané jej mohou odevzdat ve sběrném dvoře 

v Holešově,ulice Květná.