SBĚR ODPADU ZE ZAHRÁDEK

08.04.2018 14:29

 

Technické služby města Holešova provedou v naší obci v sobotu 14.4.2018 

u hasičské zbrojnice  od 8.00 do 8.30 hod. 

sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek 

(tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).
 

Upozorňujeme, že ve sbíraném odpadu nesmí být kamení. 

Jiný odpad svážen nebude - občané jej mohou odevzdat ve sběrném dvoře 

v Holešově,ulice Květná.