Sběr starého železa

28.03.2022 09:22

 

V pátek 1. dubna od 17:00 hod. provede Sbor dobrovolných hasičů v Količíně sběr starého železa. Prosíme tímto občany, aby nepotřebný železný šrot nachystali před své domy. Těžší kusy si hasiči vynesou sami.

Upozorňujeme, že vysloužilé lednice nebudou sbírány, lze je zdarma odevzdat ve sběrném dvoře v Holešově !!!