Sčítání lidu, domů a bytů

24.02.2021 21:57

 

Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 koníní sčítání lidu, domů a bytů

 

Sčítání se uskuteční o půlnoci z pátku 26.3.2021 na sobotu 27.3.2021

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.

Sčítání je navrženo online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

sčítání podléhá:

  • aždá fyzická osoba, která má v rozhodnutý okamžik na území Čr trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území Čr udělen azyl, doplňková ochrana, nebo dočasná ochrana
  • každá další fyzická osoba, která je na území Čr v rozhodný okamžik přítomna
  • každý dům ( i neobydlený ) a každý byt ( i neobydlený )

 

oznameni-obce-00287172 - sčítání lidu.pdf (454062)