Topíte pevnými palivy?

V souvislosti se začínající topnou sezónou upozorňujeme provozovatele zdrojů na pevná

 paliva na jejich nové povinnosti. Podle zákona o ochraně ovzduší je provozovatel zdroje
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit do 31.prosince 2016

provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou. 

Nejedná se pouze o kotle, ale i o krbová kamna, případně krbové vložky.

 Pro určení povinnosti kontroly je důležitý příkon a zda je zdroj součástí ústředního vytápění.

 Tento požadavek platí jak pro občany, tak pro podnikatele provozující výše uvedené

 zdroje znečišťování ovzduší a týká se i zdrojů v rekreačních objektech.

 

 

Seznam odborně způsobilých osob je uveden na stránkách

  www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

 Tento seznam je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů. Po 1.1.2017

 je provozovatel povinen na základě požadavku Městského úřadu Holešov předložit doklad

 o provedené kontrole. V případě, že nebude doklad o provedení kontroly

 Městskému úřadu Holešov předložen, hrozí provozovateli zdroje pokuta.

 

Pokusíme se revizáka na tuhá paliva pro naší obec podobně

 jako na plynové zajistit, a budeme vás informovat.

 

 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )