Tříkrálové kasičky vydaly svůj obsah

09.01.2019 22:44

 

V sobotu dne 5. ledna 2019 proběhla v Količíně tradiční tříkrálová sbírka.

 Letos koledníci vybrali v Količíně rekordní  částku 13 126,- 


Tímto děkujeme všem občanům za solidaritu, vstřícnost a štědrost.

Celková částka za celé Holešovsko je 660 054,- Kč