Udržování pořádku v našem okolí

30.03.2021 00:11

 

Prosíme občany, aby dodržovali pořádek v naší obci, i kolem ní, a nezakládali tak černé skládky. Dále žádáme občany, aby neodkládali odpadky vedle kontejnerů. Pokud jsou kontejnery plné, počkejte na jejich vyvezení, popřípadě využijte sběrného dvora v Holešově, kde mají občané Količína možnost odvézt jakýkoliv odpad kromě suti zdarma. Jen pro informaci - při akci ukliďme Česko - ukliďme Količín bylo nasbíráno jen kolem naší obce na 40 pytlů s různými odpadky. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili. Važme si prosím přírody a svého okolí, ve kterém žijeme.