Upozornění pro občany

03.03.2017 17:26

 

V pátek 3.3.2017 v dopoledních hodinách se v naší obci objevila mladší žena,

která se vydávala za pracovníka obecního úřadu a připravila tak našeho občana o

nemalou částku peněz.

Žádáme a prosíme všechny občany, hlavně starší, aby byli obezřetní a v žádném

případě od nikoho nic nekupovali a nedávali peníze jakýmkoliv cizím osobám!!!

V případě, že v naší obci někoho takového uvidíte, okamžitě informujte

p.Radovana Kaňu, známé, nebo přímo policii ČR.

Pokud nebudete o takovém člověku nebo úředníkovi dopředu informováni obecním

rozhlasem, tak pokud možno nikomu neotvírejte a buďte na sebe opatrní.