Upozornění - zvýšený průjezd nákladních vozidel

08.06.2022 23:27

 

Upozorňujeme občany Količína, zejména ty, co bydlí směrem na Pravčice, že od 09.06. bude zvýšená průjezdnost nákladních vozidel touto ulicí. Pokud bude vše připraveno, pak od tohoto data budou vozit materiál nákladní vozidla ze skládky u družstva na probíhající stavbu D49 mezi Količínem a Pravčicemi. Z tohoto důvodu necháme odstranit zpomalovací retardér, který je umístěn v tomto úseku, aby netrpěly okolní domy otřesy. Všechna tato dotčená místa budou osazena omezujícími dopravními značkami a budeme požadovat i namátkový dohled městské policie Holešov.

Prosíme tímto občany o trpělivost a děkujeme za pochopení.