Upravený návrh Změny č. 1 Územního plánu Holešov

Námitky podané ze strany občanů Količína a osadního výboru Količín, jejichž obsahem byl nesouhlas s rozšířením ploch smíšených výrobních na úkor ploch pro individuální bydlení, které požadovala společnost Top Trade, s. r. o., byly vyhodnoceny tak, že jim bylo vyhověno a plocha určená pro individuální bydlení BI 346 nebude změněna na plochu smíšenou výrobní (zůstane tak v ploše BI, tj. individuální bydlení).

Projednání Změny č. 1 Územního plánu Holešov s takto zapracovanými námitkami, kterým ve věci požadavku nerozšiřování ploch výrobních v areálu Top Trade, s. r. o. bylo vyhověno, je stanoveno na den 22.02.2023, 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov. Materiály jsou také k nahlédnutí na Městském úřadě Holešov, Útvaru územního plánování, dveře č. 315, do 01.03.2023 včetně nebo elektronicky na internetových stránkách města Holešov na adrese: 

www.holesov.cz/webfiles/strategicke-dokumenty/6114124.pdf

Radovan Kaňa 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )