V Količíně už se rozezněl zvon

19.06.2018 01:32

Fotogalerie : polida.rajce.idnes.cz/670_let_obce_Kolicin_-_sveceni_zvonu/

O víkendu se do Količína sjeli rodáci, sešli se místní občané i přespolní hosté. Uskutečnily se tam totiž oslavy 670 let obce. Při této příležitosti předalo vedení osadního výboru pamětní listy městu Holešov, Rymicím, Sboru dobrovolných hasičů Količín a manželům Došlíkovým, kteří provozují v Količíně hostinec U tří lip. Součástí oslav bylo také uvedení do provozu nového zvonu, který byl před časem vyroben a ve slavnostní den měl poprvé zaznít. Kroměřížští ostroslřelci tak vypálili slavnostní salvu, zvon posvětil holešovský kaplan Stanislav Trčka, který odsloužil také mši svatou. Zvon z bronzu, který byl pak vytažen do zvonice, od té doby krásně zvoní a hlásí občanům tzv. klekání. Nový zvon stál necelých 135 tis. Kč, které se již téměř vybraly veřejnou sbírkou.

 

Hana Helsnerová