Veřejná schůze osadního výboru a zástupců města

13.03.2016 15:21

 

 

Ve středu  30. března 2016 zveme občany Količína na veřejnou schůzi s vedením města Holešova a místním osadním výborem. Začátek besedy je v 18.00 hod. v sále Hostince U Tří líp. 
Prosíme tímto občany, aby si připravili své dotazy či návrhy.