Veřejná schůze - Téma: Výstavba vodovodu v Količíně

10.02.2017 15:52

 

Ve čtvrtek 16.2.2017 v 17 hodin se v sále hostince U Tří líp uskuteční 

veřejná schůze k výstavbě vodovodního řádu v naší obci.

Jak ukázala anketa, která proběhla v loňském roce, je v naší obci od většiny občanů

zájem o vybudování vodovodu jako zdroje pitné vody.

Hlavním důvodem a počinem byly výsledky rozborů vody odebraných náhodně 

z dvanácti domácností společností VaK Kroměříž.

Ani jeden ze vzorků nesplňoval parametry pitné vody.

 

Tímto Vás žádáme, aby jste na tuto schůzku

přišli a připravili si dotazy k této problematice. 

Na této schůzce bude přítomen starosta města Holešov Mgr. Rudolf Seifert,

technický náměstek společnosti VaK Kroměříž a.s.

Ing. Petr Vedra a  vedoucí odboru výstavby,rozvoje a

životního prostředí Holešov Ing.Tomáš Nedbal.