Veřejná schůze - Téma: Výstavba vodovodu v Količíně

 

Ve čtvrtek 16.2.2017 v 17 hodin se v sále hostince U Tří líp uskuteční 

veřejná schůze k výstavbě vodovodního řádu v naší obci.

Jak ukázala anketa, která proběhla v loňském roce, je v naší obci od většiny občanů

zájem o vybudování vodovodu jako zdroje pitné vody.

Hlavním důvodem a počinem byly výsledky rozborů vody odebraných náhodně 

z dvanácti domácností společností VaK Kroměříž.

Ani jeden ze vzorků nesplňoval parametry pitné vody.

 

Tímto Vás žádáme, aby jste na tuto schůzku

přišli a připravili si dotazy k této problematice. 

Na této schůzce bude přítomen starosta města Holešov Mgr. Rudolf Seifert,

technický náměstek společnosti VaK Kroměříž a.s.

Ing. Petr Vedra a  vedoucí odboru výstavby,rozvoje a

životního prostředí Holešov Ing.Tomáš Nedbal.

 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )