VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA MP HOLEŠOV - TŘEBĚTICE

03.06.2019 21:26

          Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností

                                obecní policie Holešov

 

Město Holešov  a obec Třebětice uzavřeli mezi sebou smlouvu:

 

a) měření rychlosti vozidel na katastrálním území obce Třebětice

b) kontrola průjezdu místní částí Alexovice, respektování dopravního

značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel

 

 

více viz. odkaz:

Veřejnoprávní smlouva, obec Třebětice - MP Holešov.pdf (213458)