VODĚNÍ MEDVĚDA

01.02.2020 22:46

            

                  MASOPUST v KOLIČÍNĚ

             

 

  T R A D I Č N Í  

     

               V O D Ě N Í

                                            

 

Dne: 22.2.2020

Sraz masek: v 12:30 hod. u hasičské zbrojnice

 

Po skončení veselí bude pro všechny masky přípraveno pohoštění.