Vodovod Količín

20.08.2020 16:38

Vážení spoluobčané, už nic nebrání tomu, aby po delším čekání byl zahájen a zrealizován vodovodní řad v naší obci.

V těchto dnech již probíhají po naší obci přípravné práce, jako je vytyčování trasy vodovodního řadu a vyčlenění zázemí pro realizační firmu (Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.), která bude tyto práce v obci provádět.

Samotná realizace vodovodu začne v druhém zářijovém týdnu, hned po našich hodech.

Ještě před tím budeme svolávat schůzky s občany, a to po jednotlivých ulicích, kde všichni dostanou veškeré a podrobné informace a můžou se také na cokoliv zeptat.

Samotné práce na vodovodu by měly být dokončeny v druhé půli roku 2021.

Další informace budete nacházet na našich webových stránkách (v samotné sekci vodovod),

v informační tabuli a také budou předávány obecním rozhlasem.