Vodovod v Količíně ???

14.04.2016 02:17

 

Dle několika rozborů pitné vody v domácnostech, a několika stížností občanů,

jsme rozhodnuti  problém s pitnou vodou postupně s městem Holešov řešit . 

K vybudování vodovodu v Količíně musí být ovšem souhlas minimálně 75 % domácností.

Než občany Količína obejdeme, bylli bychom rádi, kdyby jste se vyjádřili v naší anketě,

kterou najdete na úvodní staně.