Vodovodní přípojky

27.04.2021 22:54

 

Upozorňujeme občany, aby si do konce května vyřídily dokumentaci ( žádost o zhotovení vodovodní přípojky ). Kdo by měl problém se dovolat a domluvit si schůzku na VaK Holešov, může tak učinit na VaK a.s. Kroměříž.

 Nemovitosti, které čekají na nový projekt, popřípadě změnu projektu ( jedná se hlavně o domy v ulici Škarbalov - napojení ze zadu a novostavby ), budou během následujících čtrnácti dnů obeznámení s dalším postupem.