Volby do osadního výboru

13.03.2023 09:45

 

 

Ve středu 15.3.2023 od 15 - 18 hodin a v sobotu 18.3.2023 od 9 - 11 hod mají 

občané Količína starší 18ti let možnost dát hlas svému kandidátovi 

na člena osadního výboru . Hlasovat můžete ve stanovených termínech 

v přízemí obecního domu, kde taky dostanete hlasovací lístek s přihlášenými kandidáty.